0

0

Nihonken Hozonkai (NIPPO) is de organisatie in Japan die zich tot doel heeft gesteld
het “beschermen en in stand houden van de inheemse Japanse rassen”

 

In 1928 kwam een groep vrienden bijeen, onder leiding van Dr. Hiroyoshi Saito, vanwege het feit, dat zij de noodzaak zagen om de inheemse Japanse hond te beschermen. Na grondig research in de diverse delen van Japan, met als voornaamste doel, het opsporen en catalogiseren van de inheemse hond, heeft dit uiteindelijk in 1932 geleid tot de oprichting van Nihon Ken Hozonkai, ofwel beter bekend als NIPPO (spreek uit: nie-poe).

In dezelfde begin 30-er jaren was er een tendens in Japan, dat de overheid zaken, waarvan zij vond dat deze belangrijk waren voor het Japanse culturele leven en daardoor overheidssteun en –erkenning verdiende, de status gaf van ‘Natuurlijk-Cultureel-Monument". Dit gold ook voor de Akita, Shiba, Shikoku, Kishu, Hokkaido en Kai. De eerste die deze status kreeg toegewezen, was de Akita in 1931. De Shiba volgde in 1936. Het jaar daarop, in 1937, ontving NIPPO als organisatie officiële overheidserkenning. 

Kort na de oprichting van NIPPO formuleerde zij de zogenaamde Basis Standaard (Basic Standard) voor de inheemse Japanse hond, waarin op bijna literaire, poëtische wijze een beschrijving werd gegeven van de “Japanse Hond”. Het middenslag type hond stond hierbij model. Deze beschrijving van de Japanse hond was echter zo bondig en kort geformuleerd dat men zich al gauw ging realiseren dat aanvullingen op deze standaard noodzakelijk waren, met name voor keurmeesters. Er kwam een aanvulling op de Basic Standard, de zogenaamde Judging Resolutions, een uitgebreid epistel, met zeer veel informatie en uitgebreide illustraties en er kan verondersteld worden dat het keuren van de Japanse hond, zonder deze aanvulling, buitengewoon moeilijk is.

 Om kort te gaan is de NIPPO Standaard dus onderverdeeld in twee secties: the Basic Standard en de Judging Resolutions en ze onderscheid zes verschillende rassen: de Akita (groot), de Shikoku, Kishu, Hokkaido en Kai (middenslag) en de Shiba (klein).

 In het boek “The Total Shiba van Gretchen Haskett en Susan Houser wordt zeer uitgebreid ingegaan op alles wat te maken heeft met NIPPO. Sowieso is dit boek een absolute “must” voor de ware Shiba liefhebber. Buitengewoon interessant is het lezen van het commentaar, gegeven door Mr. Hajime Watanabe, op de Basic Standard, wanneer daar de begrippen  “Kan-i”, “Ryosei” en “Soboku” uitgelegd worden. 

Wil men de ware aard van een Shiba kunnen begrijpen, of liever nog: aanvoelen, dan is het noodzakelijk om de betekenis van deze drie belangrijke  (karakter-)eigenschappen in te zien. Hier wordt het "wezen" van de Shiba uitgelegd: Met de hulp van een aantal vrienden ben ik tot de volgende beschrijvingen gekomen van kan-i, ryosei en soboku.

0 KAN-I
De Shiba moet moedig van aard zijn, waarbij hij een goedbedoelde brutaliteit/stoerheid, maar tevens kalmte laat zien. Hij is van natuur dapper. Zijn waakzaamheid wordt gevoed door zijn oplettendheid, waar hij ook een zekere mate van bedaardheid laat zien. Zijn moedige karakter mag nooit overgaan in onbezonnen, of roekeloos gedrag. 
Bedenk dat hij een jachthond is , waarbij moed een “must”  is en roekeloosheid een slechte eigenschap is. Hij is een mentaal sterke hond, wiens verschijning haast verheven genoemd mag worden. Als u wilt: bijna majestueus.

0 RYOSEI
De Shiba moet een van natuur goedaardig karakter hebben. Hieruit voortvloeiend komt zijn zachtmoedige aard. Hij moet over de kwaliteit als waakhond beschikken, waarbij hij ook gehoorzaamheid toont en tevens behendig is. Gehoorzaamheid, zonder daarbij een onderdanige houding aan te nemen. Hij moet snel kunnen reageren op een commando van zijn eigenaar en al deze goede eigenschappen maken hem tot een intelligente hond. De loyaliteit en het trouw zijn aan maken de Shiba tot een geweldige kameraad voor zijn eigenaar. Het is plezierig om hem om je heen te hebben.

Kan-I en Ryosei gaan hand in hand. De één kan niet zonder de ander. Een hond die goed kani-I laat zien, kan niet zonder goed ryosei.

0 SOBOKU
Soboku is niet zozeer een karaktereigenschap, maar meer een verschijningsvorm.
Met Soboku laat de Shiba zien dat hij beschikt over een ongecompliceerde, natuurlijke vorm van schoonheid. Een schoonheid, verkregen door (levens-)ervaringen die een groeiproces hebben doorgemaakt, hetgeen volle wasdom of volwassenheid, zowel geestelijk als lichamelijk, tot gevolg heeft. De Shiba beschikt over een verfijnde eenvoud, een voorkomen zonder overdrijving.
Soboku is heel in het kort samen te vatten door “schoonheid van natuur”, waar eenvoud en beheerste elegantie centraal staan. Soboku is altijd zonder opsmuk.
Soboku kom je in Japan in vele levensstijlen tegen. In allerlei uitingen van kunst, zoals bv.  in de Japanse tuinarchitectuur. Het is de eenvoud van de Japanse tuin, waardoor het zo oorspronkelijk mooi is. Dit in schril contrast met de bonte, onsamenhangende verzameling van kleuren en vormen, die vaak gezien wordt in de Westerde tuin.
Soboku kun je zien in een meubelstuk, waarbij de essentie is dat het zonder opsmuk is en beheerst. Geen toeters en bellen, geen franje, maar de eenvoud waardoor iets juist zo mooi is.  
Soboku suggereert een smaak, waar eenvoud en rust vanuit straalt…

*****

NIPPO organiseert op meerdere niveaus tentoonstellingen. Heden ten dage vinden met name de Shiba, de Shikoku en de Kishu onderdak bij NIPPO. Er zijn jaarlijks 42 lokale shows en 8 regionale shows. Eén maal per jaar is er de zgn. “NIPPO Grand National”, een tweedaagse show waar vele honderden Shiba’s gekeurd worden. De kwaliteit van de honden ligt op een zo’n ongelooflijk hoog niveau, zeker vergeleken met wat wij hier in Europa gewend zijn, dat een hond die bijvoorbeeld één gebitselement mist, of een fractie buiten de toegestane grootte valt, zoals de standaard die aangeeft, nooit door een eigenaar, hoe mooi hij verder ook mag zijn, uitgebracht zal worden. Het is uitgesloten dat een hond met een gebitsfout een hoge onderscheiding zal kunnen krijgen.

NIPPO hanteert uiteraard ook een eigen stamboekhuishouding. Het valt moeilijk te begrijpen waarom heden ten dage NIPPO-geregistreerde honden nog steeds niet erkend worden door de FCI-landen. Om een hond met een NIPPO stamboom te importeren, zal deze hond dus eerst overgeschreven moeten worden naar het stamboek dat de J.K.C. (Japan Kennel Club én aangesloten bij de F.C.I.) hanteert.

 

 

Bron: “The Total Shiba” by Gretchen Haskett and Susan Houser.

First edition 1997 by Alpine Publications ISBN: 0-0931866-98-7  

 

Nippo - Nihon Ken Hozonkai - Jaklho Shiba Inu

 

| welkom |
| iets over ons |  | de shiba |  | onze honden |  | shows |  
| nippo |  
| puppy's |  | fotoboek |  | nieuwtjes |  
| nakomelingen |  | links |  
| gastenboek |  
|
shiba-veteranen | | shiba-regenboog brug |
| video's |  | webcam |
| home |

 

 

Jaklho Shiba Inu
GEERT JAN WAGEMANS & BAS DE BRUIN - Zeedijk 6 - 3329 LC  Dordrecht - the Netherlands
Tel.: +31 (0)78 6164779 - E-mail:0